เรียนรู้โลกกว้าง ป.3 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายในเรื่องที่นักเรียนสนใจจากแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

IMG_1812
IMG_1814
IMG_1822
IMG_1829
IMG_1839
IMG_1862
IMG_1871
IMG_1878
IMG_1888
IMG_1914
IMG_2011
IMG_2046
IMG_2065
IMG_2092
IMG_2137
IMG_2143
IMG_2190
IMG_2194
IMG_2209
IMG_2214
IMG_2229
IMG_2236
IMG_2240
IMG_2244
IMG_2247
IMG_2265
IMG_2271
IMG_2279
IMG_2292
IMG_2313
IMG_2319
IMG_2324
IMG_2338
IMG_2340
IMG_2370
IMG_2377
Start slideshow
loading