กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล ฉลาดซื้อ

โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรม "ตลาดนัดอนุบาล ฉลาดซื้อ" เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 โดยจัดเป็นตลาดนัดให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ขายสินค้าที่เป็นของเล่นมือสองของนักเรียน ของเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้นเองหรืออาจเป็นอาหารว่างที่นักเรียน และครูประจำชั้นช่วยกันทำขึ้น จึงขอให้นักเรียน นำของเล่นใน สภาพดีที่ไม่ใช้แล้วมาร่วมจำหน่ายในราคาถูก นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 จะเป็นทั้งผู้จำหน่าย และผู้ซื้อ ส่วนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 จะเป็นผู้ซื้ออย่างเดียว โดยครูประจำชั้นจะเป็นผู้พานักเรียนไปเดินเลือกซื้อ
IMG_6747
IMG_6748
IMG_6749
IMG_6752
IMG_6753
IMG_6755
IMG_6756
IMG_6757
IMG_6758
IMG_6759
IMG_6760
IMG_6761
IMG_6762
IMG_6763
IMG_6764
IMG_6765
IMG_6766
IMG_6767
IMG_6777
IMG_6780
IMG_6787
IMG_6789
IMG_6791
IMG_6792
IMG_6794
IMG_6797
IMG_6806
IMG_6825
IMG_6840
IMG_6841
IMG_6843
IMG_6880
IMG_6886
IMG_6889
IMG_6891
IMG_6898
IMG_6910
IMG_6912
IMG_6918
IMG_6927
IMG_6928
IMG_6942
Start slideshow
loading