ซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2557

โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดซ้อมหนี่ไฟ ประจำปี 2557 โดย สมมุติสถานการณ์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่อาคารปูชนียะ เจ้าหน้าที่ผู้พบเหตุได้ระงับเหตุด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือ แต่ไม่สามารถดับเพลิงได้ ทุกหน่วยงาน/ทุกห้องเรียนทำการอพยพ ตามแผน จากนั้นได้มีการสาธิตการดับเพลิงจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2558-02-10_01
2558-02-10_02
2558-02-10_03
2558-02-10_04
2558-02-10_05
2558-02-10_06
2558-02-10_07
2558-02-10_08
2558-02-10_09
2558-02-10_10
2558-02-10_11
2558-02-10_12
2558-02-10_13
2558-02-10_14
2558-02-10_15
2558-02-10_16
2558-02-10_17
2558-02-10_18
2558-02-10_19
2558-02-10_20
2558-02-10_21
2558-02-10_22
2558-02-10_23
2558-02-10_24
2558-02-10_25
2558-02-10_26
2558-02-10_27
2558-02-10_28
2558-02-10_29
Start slideshow
loading