สาธิตพัฒนาโชว์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรม สาธิตพัฒนาโชว์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบห้องเรียน) เพื่อเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนทุกระดับชั้น
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 5 ณ อาคารวิชชาพัฒน์

IMG_5159
IMG_5162
IMG_5163
IMG_5172
IMG_5177
IMG_5182
IMG_5183
IMG_5184
IMG_5185
IMG_5187
IMG_5191
IMG_5196
IMG_5197
IMG_5198
IMG_5204
IMG_5205
IMG_5206
IMG_5207
IMG_5218
IMG_5219
IMG_5220
IMG_5222
IMG_5223
IMG_5226
IMG_5239
IMG_5240
IMG_5241
IMG_5242
IMG_5243
IMG_5244
IMG_5245
IMG_5253
IMG_5254
IMG_5255
IMG_5258
IMG_5259
IMG_5260
IMG_5261
IMG_5271
IMG_5272
IMG_5274
IMG_5278
IMG_5284
IMG_5288
IMG_5292
IMG_5294
IMG_5295
IMG_5300
IMG_5303
IMG_5305
IMG_5308
IMG_5314
IMG_5316
IMG_5319
IMG_5324
IMG_5340
IMG_5350
IMG_5359
IMG_5364
IMG_5396
IMG_5400
IMG_5409
IMG_5410
IMG_5413
IMG_5420
IMG_5422
Start slideshow
loading