เรียนรู้โลกกว้าง ป.4 ณ สวนงู สถานเสาวภา และสภากาชาดไทย

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สวนงู สถานเสาวภา และศูนย์โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในสถานที่ต่างๆ นอกห้องเรียนเป็นการเรียนรู้โลกกว้างที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา ตลอดจนทักษะทางสังคมให้แก่นักเรียน โดยนักเรียนได้ชมการแสดงโชว์การจับงู ชมการแสดงรีดพิษงู และเดินทางเยียมชมศูนย์โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

P2030152
P2030156
P2030160
P2030177
P2030180
P2030203
P2030230
P2030237
P2030252
P2030257
P2030273
P2030275
P2030282
P2030295
P2030308
P2030316
P2030320
P2030323
P2030324
P2030326
P2030328
P2030330
P2030331
P2030339
P2030360
P2030366
P2030372
P2030374
P2030379
P2030395
P2030406
P2030440
P2030472
Start slideshow
loading