กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี 2014

ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น ภายในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการแสดงร้องเพลงร่วมกัน และการแสดงละครของนักเรียน ตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ และแจกของรางวัล บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีชองชาติเจ้าของภาษาอังกฤษ มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมวันคริสต์มาสนี้

IMG_9331
IMG_9336
IMG_9349
IMG_9352
IMG_9355
IMG_9358
IMG_9359
IMG_9376
IMG_9379
IMG_9390
IMG_9393
IMG_9405
IMG_9408
IMG_9417
IMG_9424
IMG_9435
IMG_9470
IMG_9475
IMG_9507
IMG_9520
IMG_9522
IMG_9528
IMG_9542
IMG_9550
IMG_9567
IMG_0240
IMG_0248
IMG_0259
IMG_0263
IMG_0266
IMG_0282
IMG_0287
IMG_0295
IMG_0306
IMG_0324
IMG_0328
IMG_0339
IMG_0348
IMG_0360
IMG_0376
IMG_0384
IMG_0408
IMG_0430
IMG_0503
Start slideshow
loading