กิจกรรมตักบาตรวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 6

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดโครงการตักบาตรวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 6 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนพิธีการตักบาตร และฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์ เสริมสร้างคุณธรรมด้านการเสียสละ การให้ และการทำความดี เพื่อประโยชน์สุขในการดำเนินชีวิต และเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา

IMG_9844
IMG_9849
IMG_9857
IMG_9858
IMG_9866
IMG_9876
IMG_9878
IMG_9909
Start slideshow
loading