เรียนรู้โลกกว้าง อ.2 สวนสัตว์ดุสิต

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 2 เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง เรียนรู้เกียวกับสัตว์ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักและมีเมตตาต่อสัตว์
IMG_2433
IMG_2434
IMG_2436
IMG_2438
IMG_2460
IMG_2466
IMG_2469
IMG_2470
IMG_2472
IMG_2474
IMG_2477
IMG_2480
IMG_2505
IMG_2535
IMG_2727
IMG_2732
IMG_2755
IMG_2756
IMG_2770
IMG_2776
IMG_2790
IMG_2797
IMG_2799
IMG_2805
IMG_2807
IMG_2811
IMG_2812
IMG_2817
IMG_2823
IMG_2824
IMG_2827
IMG_2829
IMG_2843
IMG_2847
IMG_0294
IMG_0321
IMG_0322
IMG_0336
IMG_0347
IMG_0393
IMG_0400
DSCN1597
DSCN1604
DSCN1610
DSCN1615
DSCN1617
DSCN1624
DSCN1632
Picture 037
Picture 046
Picture 054
DSC05025
DSC05053
DSC05065
DSC05088
DSC05094
DSC05100
DSC05114
DSC05120
DSC05124
DSC05170
DSC05174
DSCN1596
Start slideshow
loading