ต่อยอด สู่ผลงาน สร้างสรรค์ สู่งานศิลป์

สานต่อความเป็นไทยสู่หัวใจดวงน้อย เรื่อง ร้อยมาลัย สู่ความเป็นไทย ที่แสดงไปเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา มีการต่อยอด สู่ผลงาน สร้างสรรค์ สู่งานศิลป์ จัดแสดงนิทรรศการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557
IMG_9232
IMG_9238
IMG_9239
IMG_9241
IMG_9247
IMG_9251
IMG_9253
IMG_9255
IMG_9259
IMG_9262
IMG_9264
IMG_9269
Start slideshow
loading