ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ แอนด์ รึสอร์ท อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อทดสอบวิชาในหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีการฝึกระเบียบแถว เรียนรู้เงื่อนเชือก สนามทดสอบกำลังใจ เดินทางไกล การประกอมอาหาร กิจกรรมรอบกองไฟ
IMG_8185
IMG_8199
IMG_8207
IMG_8210
IMG_8217
IMG_8220
IMG_8234
IMG_8237
IMG_8240
IMG_8241
IMG_8250
IMG_8268
IMG_8269
IMG_8270
IMG_8277
IMG_8290
IMG_8311
IMG_8318
IMG_8363
IMG_8385
IMG_8404
IMG_8411
IMG_8413
IMG_8428
IMG_8430
IMG_8437
IMG_8440
IMG_8461
IMG_8462
IMG_8476
IMG_8487
IMG_8488
IMG_8493
IMG_8504
IMG_8508
IMG_8509
IMG_8513
IMG_8526
IMG_8571
IMG_8574
IMG_8584
IMG_8586
IMG_8587
IMG_8591
IMG_8599
IMG_8613
IMG_8632
IMG_8634
IMG_8639
IMG_8644
IMG_8665
IMG_8668
IMG_8700
IMG_8729
IMG_8744
IMG_8746
IMG_8753
IMG_8758
IMG_8766
IMG_8768
IMG_8775
IMG_8778
IMG_8789
IMG_8804
IMG_8807
IMG_8820
IMG_8842
IMG_8844
IMG_8852
IMG_8862
IMG_8868
IMG_8875
IMG_8879
IMG_8880
IMG_8890
IMG_8900
IMG_8910
IMG_8915
IMG_8925
IMG_8929
IMG_8933
IMG_8954
IMG_8955
IMG_8958
IMG_8960
IMG_8963
IMG_8966
IMG_9009
IMG_9011
IMG_9017
IMG_9038
IMG_9047
IMG_9065
IMG_9094
IMG_9114
IMG_9118
IMG_9129
IMG_9137
IMG_9147
IMG_9149
IMG_9156
IMG_9157
IMG_9178
IMG_9182
IMG_9211
IMG_9219
IMG_9223
IMG_9231
IMG_9233
IMG_9235
IMG_9239
IMG_9241
IMG_9266
IMG_9285
IMG_9313
IMG_9316
IMG_9329
IMG_9351
IMG_9368
IMG_9390
Start slideshow
loading