กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 2557

โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรมวันพ่อและพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ภายในงานได้มีกิจกรรม ได้แก่ นักเรียนอ่านบทอาเศียรวาทถวายพระพร การรำถวายพระพรของระดับอนุบาลชื่อชุด "ไทยทั้งผอง ถวายพระพร พ่ออยู่หัว มหาราชา" การแสดงของนักเรียนระดับประถมและมัธยมชื่อชุด "รำบงกช และหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 5 ธันวามหาราช" และร่วมร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน เพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี

5DEC57_1
5DEC57_2
5DEC57_3
5DEC57_4
5DEC57_5
5DEC57_6
5DEC57_7
5DEC57_08
5DEC57_09
5DEC57_10
5DEC57_11
5DEC57_12
5DEC57_13
5DEC57_14
5DEC57_15
5DEC57_16
5DEC57_17
5DEC57_18
5DEC57_19
5DEC57_20
5DEC57_21
5DEC57_22
5DEC57_23
5DEC57_24
5DEC57_25
5DEC57_26
5DEC57_27
5DEC57_28
5DEC57_29
Start slideshow
loading