กิจกรรม SATIT PATTANA BLUE HAWAII RALLY กรุงเทพฯ-ชะอำ

เครือข่ายผู้ปกครองร่วมกับโรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรม Satit Pattana BLUE HAWAII RALLY กรุงเทพฯ-ชะอำ เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว ส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ส่งเสริมสื่อสัมพันธ์ระหว่างบ้าน และโรงเรียน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมีกิจกรรมแข่งขัน ลุยหา RC ตามเส้นทางที่กำหนด และกิจกรรม BLUE HAWAII Night ในช่วงกลางคืน ณ The Regent Chaam Beach Resort
A_ BLUEHAWAIIRALLY_01
A_ BLUEHAWAIIRALLY_02
A_ BLUEHAWAIIRALLY_03
A_ BLUEHAWAIIRALLY_04
A_ BLUEHAWAIIRALLY_05
A_ BLUEHAWAIIRALLY_06
A_ BLUEHAWAIIRALLY_07
A_ BLUEHAWAIIRALLY_08
A_ BLUEHAWAIIRALLY_09
A_ BLUEHAWAIIRALLY_10
A_ BLUEHAWAIIRALLY_11
A_ BLUEHAWAIIRALLY_12
A_ BLUEHAWAIIRALLY_13
A_ BLUEHAWAIIRALLY_14
A_ BLUEHAWAIIRALLY_15
A_ BLUEHAWAIIRALLY_16
A_ BLUEHAWAIIRALLY_17
A_ BLUEHAWAIIRALLY_18
B_ BLUEHAWAIIRALLY_01
B_ BLUEHAWAIIRALLY_02
B_ BLUEHAWAIIRALLY_03
B_ BLUEHAWAIIRALLY_04
B_ BLUEHAWAIIRALLY_05
B_ BLUEHAWAIIRALLY_06
B_ BLUEHAWAIIRALLY_07
B_ BLUEHAWAIIRALLY_08
B_ BLUEHAWAIIRALLY_09
B_ BLUEHAWAIIRALLY_10
B_ BLUEHAWAIIRALLY_11
B_ BLUEHAWAIIRALLY_12
B_ BLUEHAWAIIRALLY_13
B_ BLUEHAWAIIRALLY_14
B_ BLUEHAWAIIRALLY_15
B_ BLUEHAWAIIRALLY_16
B_ BLUEHAWAIIRALLY_17
B_ BLUEHAWAIIRALLY_18
C_ BLUEHAWAIIRALLY_01
C_ BLUEHAWAIIRALLY_02
C_ BLUEHAWAIIRALLY_03
C_ BLUEHAWAIIRALLY_04
C_ BLUEHAWAIIRALLY_05
C_ BLUEHAWAIIRALLY_06
C_ BLUEHAWAIIRALLY_07
C_ BLUEHAWAIIRALLY_08
C_ BLUEHAWAIIRALLY_09
C_ BLUEHAWAIIRALLY_10
C_ BLUEHAWAIIRALLY_11
C_ BLUEHAWAIIRALLY_12
C_ BLUEHAWAIIRALLY_13
C_ BLUEHAWAIIRALLY_14
C_ BLUEHAWAIIRALLY_15
C_ BLUEHAWAIIRALLY_16
C_ BLUEHAWAIIRALLY_17
C_ BLUEHAWAIIRALLY_18
C_ BLUEHAWAIIRALLY_19
C_ BLUEHAWAIIRALLY_20
C_ BLUEHAWAIIRALLY_21
C_ BLUEHAWAIIRALLY_22
C_ BLUEHAWAIIRALLY_23
C_ BLUEHAWAIIRALLY_24
C_ BLUEHAWAIIRALLY_25
C_ BLUEHAWAIIRALLY_26
C_ BLUEHAWAIIRALLY_27
C_ BLUEHAWAIIRALLY_28
C_ BLUEHAWAIIRALLY_29
C_ BLUEHAWAIIRALLY_30
C_ BLUEHAWAIIRALLY_31
C_ BLUEHAWAIIRALLY_32
C_ BLUEHAWAIIRALLY_33
C_ BLUEHAWAIIRALLY_34
C_ BLUEHAWAIIRALLY_35
C_ BLUEHAWAIIRALLY_36
C_ BLUEHAWAIIRALLY_37
C_ BLUEHAWAIIRALLY_38
C_ BLUEHAWAIIRALLY_39
C_ BLUEHAWAIIRALLY_40
C_ BLUEHAWAIIRALLY_41
C_ BLUEHAWAIIRALLY_42
C_ BLUEHAWAIIRALLY_43
C_ BLUEHAWAIIRALLY_44
C_ BLUEHAWAIIRALLY_45
C_ BLUEHAWAIIRALLY_46
C_ BLUEHAWAIIRALLY_47
C_ BLUEHAWAIIRALLY_48
C_ BLUEHAWAIIRALLY_49
C_ BLUEHAWAIIRALLY_50
C_ BLUEHAWAIIRALLY_51
Start slideshow
loading