กิจกรรมตักบาตรวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดโครงการตักบาตรวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 5 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนพิธีการตักบาตร และฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์ เสริมสร้างคุณธรรมด้านการเสียสละ การให้ และการทำความดี เพื่อประโยชน์สุขในการดำเนินชีวิต และเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา

IMG_3070
IMG_3072
IMG_3085
IMG_3086
IMG_3092
IMG_3094
IMG_3102
IMG_3109
Start slideshow
loading