คณะกรรมการบริหาร และงานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงาน
คณะกรรมการบริหาร และงานวิชาการ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังบรรยายการดำเนินงาน จากผู้อำนวยการโรงเรียน และเดินเยียมชมโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา
IMG_1829
IMG_1832
IMG_1833
IMG_1836
IMG_1838
IMG_1842
IMG_1850
IMG_1858
IMG_1868
IMG_1874
IMG_1893
IMG_1896
IMG_1898
IMG_1900
IMG_1946
Start slideshow
loading