นักเรียนอนุบาลร่วมแข่งขัน Recycle Week

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสาธิตพัฒนาส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศงาน Funarium Recycle Week ครั้งที่ 4 หัวข้อ "เกมส์หรรษา ขยะจ๋า พาสนุก" ชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ สวนสนุกฟันเนเรียม สุขุมวิท 26

โดยการแข่งขันครั้งนี้ น้องอนุบาล 5 คนจากห้องอนุบาล 3/6 รวมตัวกันในชื่อทีม "เจ้าหญิง" นำโดย ด.ญ. รัญชิตา สุริยะพรชัยกุล หรือน้องแคปซูน หัวหน้าทีม
ด.ญ.พุธิตา ทรัพย์ดี หรือน้องเอนี่ ด.ญ.ณภาภัช วรนพกุล หรือน้องจีจี้ ด.ญ. บุญญาพร ช่วงชัยสุขเกษม หรือน้องต้องตา และ ด.ญ. สุธีร์ธิดา ปิยะจงวิวัฒน์ หรือ น้องฮานะ โดยมี ครูนิรันรัตน์ พันธ์ประสิทธิ์ เป็นครูที่ปรึกษา รวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงาน "เกมปาป๋อง คุกกี้รัน" จากวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ กระป๋องน้ำอัดลมที่เหลือจากงานกีฬาสีของโรงเรียน กระดาษลัง ฯลฯ เข้าแข่งขันกับเพื่อนๆ อีก 11 โรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้สมัครกว่า 100 โรงเรียน

ทีม "เจ้าหญิง" โรงเรียนสาธิตพัฒนาจับฉลากขึ้นแสดงเป็นลำดับที่ 2 โดยมีเวลา 5 นาที สำหรับการแนะนำตัว อธิบายการประดิษฐ์เกมจากวัสดุเหลือใช้ สาธิตการเล่นเกม และตอบคำถามจากคณะกรรมการ ซึ่งน้องอนุบาลนำเสนอออกมาได้อย่างน่ารักสมวัย

แม้ครั้งนี้ น้องอนุบาลจะไมได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่ตลอดกระบวนการของกิจกรรมนี้ ได้ให้ประโยชน์ด้านพัฒนาการของนักเรียนในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์ในครอบครัว ฯลฯ และพร้อมเก็บประสบการณ์นำมาถ่ายทอดแก่รุ่นน้องที่จะเป็นผู้เข้าแข่งขันในปีต่อไป

IMG_0073
IMG_0074
IMG_0075
IMG_0153
IMG_0156
IMG_0159
IMG_0164
IMG_0175
IMG_0178
IMG_0180
IMG_0182
IMG_0186
IMG_0193
IMG_0208
IMG_0250
Start slideshow
loading