คณะอาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

คณะอาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม ดูงาน และรับฟังบรรยายการดำเนินงาน จากผู้อำนวยการโรงเรียน และเดินเยียมชมอาคารปชนียะ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

IMG_4325
IMG_4342
IMG_4344
IMG_4345
IMG_4350
IMG_4378
IMG_4385
IMG_4405
IMG_4420
IMG_4426
IMG_4438
Start slideshow
loading