คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชม ดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชม ดูงาน
และรับฟังบรรยายการดำเนินงาน จากผู้อำนวยการโรงเรียน และเดินเยียมชมอาคารใหม่่ของระดับมัธยม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

IMG_9460
IMG_9468
IMG_9501
IMG_9502
IMG_9504
IMG_9512
IMG_9525
IMG_9533
IMG_9558
IMG_9561
Start slideshow
loading