โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชม ดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

คณะครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยมศึกษา) เข้าเยี่ยมชม ดูงาน และรับฟังบรรยายการดำเนินงาน จากผู้อำนวยการโรงเรียน และเดินเยียมชมบริเวณรอบๆ โรงเรียน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
Start slideshow
loading