แข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

คุณครูปริณดา คุณาวิชชา ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 07.15 –16.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้แก่

  1. ด.ญ.จิณิฐตา รติมาศ
  2. ด.ญ. พิมพ์นิดา พิจิตรพงศ์ชัย
  3. ด.ช.ภคพงษ์ โต๊ะทอง
  4. ด.ช.สรสิช สันติวัฒนา

ผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้

  1. ด.ช.ภคพงษ์ โต๊ะทอง และ ด.ช.สรสิช สันติวัฒนา (ทีม 1) ผลการแข่งขันรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท จากทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 46 ทีม โดยรางวัลที่ได้มอบให้แก่โรงเรียนสาธิตพัฒนาทั้งหมด
  2. ด.ญ.จิณิฐตา รติมาศ และ ด.ญ. พิมพ์นิดา พิจิตรพงศ์ชัย (ทีม 2) ไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม