โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชม ดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เข้าเยี่ยมชม ดูงาน และรับฟังบรรยายจากผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555

visit20120823_01
visit20120823_02
visit20120823_03
visit20120823_04
visit20120823_05
visit20120823_06
visit20120823_07
visit20120823_08
visit20120823_09
visit20120823_10
visit20120823_11
visit20120823_12
visit20120823_13
visit20120823_14
visit20120823_15
visit20120823_16
visit20120823_17
visit20120823_18
visit20120823_19
visit20120823_20
visit20120823_21
visit20120823_22
visit20120823_23
visit20120823_24
Start slideshow
loading