ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดงานประดิษฐ์หรืองานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ ในหัวข้อ "โลกในฝันของฉัน"

การประกวดงานประดิษฐ์หรืองานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ในหัวข้อ "โลกในฝันของฉัน" ณ สนามเด็กเล่นฟันเนเรี่ยม สุขุมวิท ในวันเสาร์ที่
23 มิถุนายน 2555 ผลการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย สำหรับผลงานของนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศ เป็นจำนวน 3 ทีม ได้แก่
• ผลงาน วัสดุเหลือใช้พาโลกสดใสห่างไกลขยะ
• ผลงาน Aqua plant
• ผลงาน Colorful blinds in my dream

ผลการคัดเลือกมีดังต่อไปนี้

ผลงาน Aqua plant ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
• ด.ช.ภูฟ้า จันทรกลม
• ด.ช.ก้องภพ อภินิลบงกช
• ด.ช.กฤษฏิ์ วรรณึกกุล
• ด.ช.สุขวุฒิ ปัฐพาณิชย์โชติ

ผลงาน Colorful blinds in my dream ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
• ด.ญ.ณิชา  อภินันท์รัตนกุล
• ด.ญ.ชนิสรา  ทวีอุดมทรัพย์
• ด.ญ.นพิน  ทวีอุดมทรัพย์
• ด.ญ.นีรนารา  เอื้อศิริวงศ์
• ด.ญ.ศศิรภา  สารชน

ผลงาน วัสดุเหลือใช้พาโลกสดใสห่างไกลขยะ ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย
• ด.ญ.ญาณิศา  เอี่ยมเจริญ
• ด.ญ.เบญจณี  วัชรสุนธรา
• ด.ญ.บุญญาณี  วัชรสุนธรา
• ด.ญ.ภัทรัฏฐ์  อัชชเสวิน

IMG_7206
IMG_7208
IMG_7212
IMG_7240
IMG_7245
IMG_7260
IMG_7269
IMG_7286
IMG_7317
IMG_7331
IMG_7338
IMG_7359
IMG_7385
IMG_7404
IMG_7412
Start slideshow
loading