มหาวิทยาลัยทักษิณ เยี่ยมชม ดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

คณาจารย์ และนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชม ดูงาน และรับฟังบรรยายจากผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555

IMG_3063
IMG_3066
IMG_3071
IMG_3072
IMG_3082
IMG_3089
IMG_3093
IMG_3097
IMG_3120
IMG_3128
IMG_3131
IMG_3149
IMG_3152
IMG_3161
IMG_3166
Start slideshow
loading