กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง อ.1/2 ณ ซาฟารีเวิลด์

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 1/2 สำหรับนักเรียนที่ทำโครงงานเรื่อง "ไข่" ณ ซาฟารีเวิลด์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้โดยตรง


IMG_1552
IMG_1580
IMG_1599
IMG_1629
IMG_1669
IMG_1686
IMG_1751
IMG_1758
IMG_1759
IMG_1762
IMG_1778
IMG_1783
IMG_1787
IMG_1791
IMG_1794
IMG_1797
IMG_1803
IMG_1810
IMG_1812
IMG_1813
IMG_1814
IMG_1821
IMG_1825
IMG_1843
IMG_1848
IMG_1870
IMG_1880
IMG_1889
IMG_1892
IMG_1895
Start slideshow
loading