กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง อนุบาล 1 ณ YoYo Land
วิดีโอกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง อนุบาล 1 ณ YoYo Land

วันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 โดยนำนักเรียนไปที่ YoYo Land ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพ และได้สนุกกับการเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ อีกด้วย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  23  ท่าน