กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.1 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้มีการจัดโครงการเรียนรู้โลกกว้าง ของนักเรียนระดับชั้นป. 1 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เพื่อเป็นการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์และอวกาศให้กับนักเรียน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  28  ท่าน