กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.3 ณ สยาม เซอร์เพนทาเรียม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง โดยนำนักเรียนระดับชั้น ป.3 เข้าเรียนรู้ ณ สยาม เซอร์เพนทาเรียม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของงู ซึ่งจะทำให้นักเรียน เข้าใจธรรมชาติของงูและสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยหากเกิดสถานการณ์การเผชิญหน้ากับงูได้

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  22  ท่าน