กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ม.2 ณ หมู่บ้านไทย สวนสามพราน
วิดีโอกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ม.2 ณ หมู่บ้านไทย สวนสามพราน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างระดับชั้น ม.2 ณ หมู่บ้านไทย สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยนักเรียนได้ทำกิจกรรม จักสาน การร้อยมาลัย บ้านสมุนไพร เรือนกล้วยไม้ เครื่องปั้นดินเผา และเข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยอีกด้วย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญและคุณค่าการทำความดีของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นอยู่แบบวิถีไทยและตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  25  ท่าน