กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.5 ณ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง โดยพานักเรียนชั้นป. 5 ไปเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการไปรษณีย์ไทยและแสตมป์ยุคเริ่มแรก ตั้งแต่การก่อกำเนิดแสตมป์ดวงแรกของโลกที่ประเทศอังกฤษ และการนำแสตมป์เข้ามาใช้ในประเทศไทย เช่น แสตมป์ดวงแรกที่ประเทศไทยใช้ในสมัยรัชกาลที่ 4

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  4  ท่าน