กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง อ.3 โครงการไข่มุก

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างเกี่ยวกับโครงการตามความสนใจของผู้เรียน โดยพานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ไปศึกษาเกี่ยวกับไข่มุก ณ ภาคสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์และพี่ ๆนักศึกษาในคณะเป็นผู้ให้ความรู้อีกด้วย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  28  ท่าน