กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง อ.2 ณ วัดพระยาสุเรนทร์
วิดีโอกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง อ.2 ณ วัดพระยาสุเรนทร์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างระดับชั้นอนุบาล 2 ณ วัดพระยาสุเรนทร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้โดยตรง และมีการทำกิจกรรมทำบุญ ให้อาหารสัตว์ และการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดวัด

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  24  ท่าน