กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง อ.3 ณ บ้านนาครูธานี
กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง อ.3 ณ บ้านนาครูธานี

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 3 ณ บ้านนาครูธานี จ.ปทุมธานี โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำ เช่น ฟาดข้าว สีข้าว ฝัดข้าว โม่แป้ง ขูดมะพร้าว พายเรือ นั่งรถกระแทะ ปีนต้นมะพร้าว เก็บไข่ไก่ ขี่ควาย สไลเดอร์ดินเหนียว ดำนา บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งที่สัมผัสในชีวิตประจำวัน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  29  ท่าน