กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.5 ณ กระท่อมเห็ดฟาร์ม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.5 ณ กระท่อมเห็ดฟาร์ม โดยมีการบรรยายจากวิทยากรเรื่อง "เห็ดคืออะไร" และสอนวิธีการเปิดดอกเห็ดที่ถูกวิธี ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับเห็ดชนิดนั้น รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับเห็ด พร้อมทั้งลงมือทำก้อนเห็ดเอง

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  19  ท่าน