กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.2 ณ Funarium
วิดีโอกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.2 ณ Funarium

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ณ Funarium เพื่อศึกษาเรียนรู้การเล่นที่ถูกวิธีในส่วนของเครื่องเล่นจากสถานที่จริง เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักระมัดระวังตัว ดูแลความปลอดภัยตนเองในกาารเล่นอิสระ และทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  28  ท่าน