กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.4 ณ บ้านธูป สมุนไพร

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง โดยนำนักเรียนระดับชั้น ป.4 เข้าเรียนรู้ ณ บ้านธูป สมุนไพร เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการมัดย้อมสีผ้า และการทำธูปสมุนไพร

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  34  ท่าน