กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.6 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา
วิดีโอกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.6 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.6 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ในหัวข้อเรื่อง ตามรอยบุพเพสันนิวาส เพื่อเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกรุงศรีอยุธยาราชธานีเก่า และมีกิจกรรมวัฒนธรรมของคนพื้นบ้านให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม เป็นฐานได้แก่ ขนมไทย, ดอกไม้ประดิษฐจากต้นโสนหางไก่, สานปลาตะเพียน และปั้นหม้อ

หลังจากเข้าฐานต่าง ๆเรียบร้อยก็นำนักเรียนไปชมตลาดน้ำอโยธยา ซึ่งเป็นตลาดน้ำที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่นาน แต่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก มีของดีของเด่นประจำจังหวัดนาๆชนิดแถมยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอย่างดีเยี่ยมของชาวกรุงเก่าทุกคน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  23  ท่าน