แผนที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

[ ดูแผนที่ขนาดใหญ่ ]


ข้อเสนอแนะ-ติชม

Reload Image
ระดับอนุบาล
เลขที่ 387 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 02-915-5390-2
โทรสาร 02-915-5258
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เลขที่ 380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 02-915-5390-2
โทรสาร 02-915-5258
SATIT PATTANA SCHOOL
380 Panya-Indra Road, Samwatawantok,
Klong Samwa, Bangkok 10510 Thailand
TEL : 662-915-5390
FAX : 662-915-5501
E-mail : info@satitpattana.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน
ประชาสัมพันธ์ ระดับอนุบาล ต่อ 1153
ประชาสัมพันธ์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ต่อ 1152
E-mail : info@satitpattana.ac.th
แผนกการเงิน ต่อ 1164
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ต่อ 1140-1141
E-mail : hr@satitpattana.ac.th
แผนกจัดซื้อ ต่อ 1156-1157
ฝ่ายกิจการนักเรียน ต่อ 1126-1127,
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 1116
ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  10  ท่าน