แผนที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

[ ดูแผนที่ขนาดใหญ่ ]


ข้อเสนอแนะ-ติชม
ยืนยันการส่งข้อเสนอแนะ
ระดับอนุบาล
เลขที่ 387 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 06-2603-9555
โทรสาร 02-508-4449
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เลขที่ 380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 06-2603-9555
โทรสาร 02-508-4440
SATIT PATTANA SCHOOL
380 Panya-Indra Road, Samwatawantok,
Klong Samwa, Bangkok 10510 Thailand
TEL : +666-2603-9555
FAX : +662-508-4449
E-mail : info@satitpattana.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน
ประชาสัมพันธ์ ระดับอนุบาล ต่อ 51153
ประชาสัมพันธ์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ต่อ 51152
E-mail : info@satitpattana.ac.th
แผนกการเงิน ต่อ 51164
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ต่อ 51140-51141
E-mail : hr@satitpattana.ac.th
แผนกจัดซื้อ ต่อ 51156-51157
ฝ่ายกิจการนักเรียน ต่อ 51126-51127,
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 51116
ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  30  ท่าน