มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน อ.3 ที่ได้รับรางวัลรองอันดับที่ 2
ในการแข่งขันชักเย่อ ณ ศูนย์การค้า เดอะวอล์ค
Sorry, only modern browsers.