ปฏิทินกิจกรรม

* หมายเหตุ
  • นักเรียนเตรียมอนุบาล เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 22 พ.ค. 2560
  • ปฏิทินกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  • เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ทุกระดับชั้น) วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
  • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 การสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์ คณิต ประจำปี 2560 (สสวท.)
  • วันสุดท้ายของการเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
  • วันที่ 7 มีนาคม 2561 นักเรียน ป.3 ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ปีการศึกษา 2560

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  2  ท่าน