ไปได้ไกลไทยแลนด์ 4.0

ทุกวันนี้รอบตัวเราเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งช่วยสนับสนุนความสบายและสร้างนิสัยขี้เกียจไปพร้อมกัน ดูอย่างห้างบางแห่งมีห้องน้ำไฮเทค แค่กดปุ่มก็มีเครื่องมาช่วยล้างก้นให้สบายๆ

  • จะทำความสะอาดบ้านก็มีหุ่นยนต์ช่วย
  • อยากรู้อะไรก็เข้าเสิร์ชเอนจิ้น การติดต่อสื่อสารก็เร็วทันใจ
  • เรื่องราวถูกแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค คนทั่วโลกก็สามารถรับรู้ได้ในเวลาไม่กี่นาที

เทคโนโลยีทำให้คนรุ่นใหม่ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปทั้งในเชิงบวกและลบ เพราะเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันก่อนที่จะทันเตรียมพร้อมเรียนรู้และทำความเข้าใจ

การใช้เทคโนโลยีอย่างขาดสติจึงให้โทษมากกว่าให้คุณ

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เศรษฐกิจจะถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ก่อนที่จะก้าวไปถึงการสร้างให้คนค้นพบแสวงหานวัตกรรม เกิดคำถามว่า

เด็กๆ ควรรู้จักการใช้ประโยชน์และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่อยู่รอบตัวให้ดีก่อนหรือไม่?
เด็กไทยมีจุดอ่อนด้านอื่นๆ ที่ควรแก้ไขและจะช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาพวกเขาได้อย่างไร?

เป็นเรื่องสำคัญของเด็กยุคนี้ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกส่วน ทั้งครอบครัว โรงเรียน สังคม และผู้บริหารประเทศ ซึ่งบุคคลที่สำคัญที่สุดคือ “คนในครอบครัว”

◘ ปัญหาที่ 1 : ระบบการศึกษาให้ความสำคัญกับผลการเรียนมากกว่าการใส่ใจพัฒนาด้านทักษะชีวิต ทำให้เด็กแก้ปัญหาไม่เป็น ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ ความอดทนต่ำ ยึดมั่นในสิทธิตนเองแต่ขาดความเคารพในสิทธิผู้อื่น

ปิดจุดอ่อน : พญ.ปราณี เมืองน้อย กุมารแพทย์/จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลเด็ก อธิบายว่า ทักษะชีวิตคือความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งที่ไม่ใช่ในทางวิชาการ ซึ่งจะทำให้คนมีสามารถดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข พ่อและแม่คือส่วนสำคัญที่สุดในการสร้างทักษะชีวิตให้กับลูก

โดยต้องทำตนเป็นต้นแบบที่ดีและให้ลูกได้ช่วยทำงานเล็กๆ น้อยๆ เช่น กวาดบ้าน ล้างจาน เวลาที่เด็กได้ทำงานจะได้ใช้ความคิดไปด้วยและจะเกิดการสื่อสาร เช่น ทำอะไรไม่ได้ก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ รวมไปถึงการพยายามหาทางแก้ปัญหา การฝึกทักษะชีวิตจะทำให้ลูกรู้สึกมั่นใจในตนเอง รู้สึกดีเกี่ยวกับตนเอง ให้ความเคารพผู้อื่น หลีกเลี่ยงอะไรที่จะนำเด็กไปสู่การมองตนเองในแง่ลบและให้กำลังใจเมื่อลูกทำอะไรได้สำเร็จ

ปัญหาที่ 2 : ขาดความรู้เท่าทันในการใช้สื่อสังคมออนไลน์

ปิดจุดอ่อน : พ.ต.ท.แมน เม่นแย้ม รองผู้กำกับ กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) บอกว่า พฤติกรรม เด็กไทยปัจจุบันมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงมากขึ้น ปัจจัยหนึ่งมาจากสื่อออนไลน์ที่ทำให้เยาวชนสามารถระบายออกทาง  อารมณ์ได้อย่างเปิดเผย โดยขาดการวิเคราะห์ ไตร่ตรองและไม่มีผู้ใดตักเตือน พร้อมที่จะขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและนำไปสู่การกระทำในลักษณะอื่น

การแก้ปัญหา สถาบันครอบครัวต้องมาดูแลควบคุมพฤติกรรมบุตรหลานให้มากขึ้น

เพราะเมื่อเด็กสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่มีทั้งเรื่องดีและไม่ดี ก็อาจทำให้ยิ่งยากเกินกว่าจะควบคุม อีกทั้งถ้าหวังใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเดียวน่าจะไม่มีประโยชน์ การแก้ปัญหาเรื่องนี้ควรเริ่มที่ครอบครัว

◘ ปัญหาที่ 3 : ติดเกมจนละเลยต่อหน้าที่ของตนเองในชีวิตประจำวัน

 ปัญหาที่ 3 : ติดเกมจนละเลยต่อหน้าที่ของตนเองในชีวิตประจำวัน

ปิดจุดอ่อน : นพ.จิตริน ใจดี จิตแพทย์ประจำศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า ปัญหาเด็กติดเกมนั้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ ผู้ปกครองต้องใช้ความเข้าใจและความอดทน ไม่ว่าเด็กจะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ควรให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด

โดยธรรมชาติของเกม มักจะออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการของผู้เล่นอยู่แล้ว ผู้เล่นเลยอยากที่จะเล่นเกมต่อไปโดยไม่อยากหยุด จนอาจเกิดภาวะติดเกม

ผู้ปกครองควรจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กก่อนเริ่มการปรับพฤติกรรม วิธีที่ดีที่สุดคือการตกลงกติกากันให้ชัดเจนก่อนอนุญาตให้เด็กเล่นเกม เอาจริงกับข้อตกลงหรือกติกาที่ได้ตั้งไว้ สร้างแรงจูงใจในการเลิก เช่น หากกำลังปรับลดชั่วโมงการเล่นเกมก็ควรหากิจกรรมที่น่าสนใจมาทดแทนการเล่นเกมทันที และถ้าเด็กทำได้ก็ควรชม ให้กำลังใจ หรือให้รางวัล ค่อยๆ ปรับพฤติกรรมทีละน้อย แต่สม่ำเสมอ

◘ ปัญหาที่ 4 : ขาดความรู้เรื่องเพศศึกษา

ปัญหาที่ 4 : ขาดความรู้เรื่องเพศศึกษา

ปิดจุดอ่อน: ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อดีตอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่นไทยรุนแรงมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สาเหตุเพราะขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาและเรื่องการคุมกำเนิดที่ถูกวิธี มีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการร่วมเพศ

  • คิดว่าครั้งเดียวคงไม่ท้อง
  • ไม่สวมถุงยางอนามัยเพราะรู้สึกว่าขัดขวางความรู้สึกทางเพศ
  • คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักปลอดภัยโดยไม่ป้องกัน
  • นอกจากปัญหาการตั้งท้องไม่พร้อมแล้ว ยังส่งผลถึงการทำแท้ง รวมถึงการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย

ครอบครัวที่อบอุ่นถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันวัยรุ่นจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมได้  พ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงต้องมีเวลาพูดคุยกับลูกวัยรุ่นให้มากยิ่งขึ้น ให้เกียรติ ยอมรับ รับฟัง และเข้าใจในในปัญหาของวัยรุ่น การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครอบครัว จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและสามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดี

◘ ปัญหาที่ 5 : สุขนิยม ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ขาดการวางแผน ไม่มีเป้าหมายในชีวิต

 ปัญหาที่ 5 : สุขนิยม ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ขาดการวางแผน ไม่มีเป้าหมายในชีวิต

ปิดจุดอ่อน : ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานหลักสูตรสถาบันการสร้างชาติและนักวิชาการอาวุโสมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวว่า พ่อแม่จำนวนมากไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินชีวิตของลูก ได้แต่ตอบสนองด้านอาหารการกินและสิ่งบันเทิงเพื่อให้ลูกมีความสุข ส่งผลให้เด็กๆ ไหลไปตามกระแสค่านิยมสังคม โดยไม่มีเป้าหมายส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงว่า จะใช้ศักยภาพสูงสุดของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างไร

ซึ่งผู้สร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดหนีไม่พ้นพ่อแม่

พ่อแม่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเลี้ยงลูก ไม่ได้หมายถึงการบังคับให้ลูกเป็นอย่างที่เรากำหนด โดยไม่สนใจว่าลูกชอบหรือถนัดหรือไม่ แต่ควรปรารถนาให้เขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต โดยสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

โดยความสำเร็จของลูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยภายนอก” หรือการให้คุณค่าของสังคม เช่น การมีเงินมาก การได้งานที่มีเกียรติ การมีการศึกษาสูง เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้ลูกต้องถูกกดดันจากการแข่งขัน อาจทำให้ไม่สามารถค้นพบตนเองและไม่มีความสุขในชีวิตได้แต่ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยภายใน” ที่เกิดจากการที่ลูกสามารถตั้งเป้าหมายชีวิตของตนเอง บนพื้นฐานที่เขาสามารถพัฒนาศักยภาพนั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวม

พ่อแม่ควรส่งเสริมให้ลูกมีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของชีวิตตั้งแต่เขายังเล็ก เช่น การคิดใช้เหตุผล ดนตรี กีฬา การวาดภาพ ภาษา การคำนวณ ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคม ฯลฯ เพื่อว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้น เขาจะค้นพบความถนัด ความชอบ และสามารถกำหนดเป้าหมายให้กับตนเองได้ว่าจะเป็นอะไรและสามารถใช้ประโยชน์ได้จากทุกด้านของชีวิตเมื่อเขาเติบโตขึ้น และไม่ควรให้ลูกมีเวลาว่างโดยเปล่าประโยชน์ แต่ควรจัดสรรการใช้เวลาอย่างถูกต้อง โดยกำหนดเป้าหมายการใช้เวลาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยให้ลูกมีส่วนร่วม เพื่อให้เขาเห็นคุณค่าของการใช้เวลาและมีเป้าหมายที่เด่นชัด อีกทั้งจะช่วยให้ลูกหลีกเลี่ยงการวิ่งตามกระแสค่านิยมและใช้เวลาในการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป้าหมายที่ชัดเจนที่เขาปรารถนาจะเป็นตัวฉุดเขาจากวังวนความสนุกสนานตามวัย จะช่วยให้เขาไม่เดินหลงไปได้ในระยะยาว

    มาสำรวจจุดอ่อนของลูกหลานและช่วยกันป้องกัน แก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาด้วยความรักกันเถอะ

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก:  ASTVผู้จัดการออนไลน์

                                             www.thaihealth.or.th

          www.it24hrs.com

           www.9anant.com