ตลาดนัดอนุบาล ฉลาดซื้อ

กิจกรรม “ตลาดนัดอนุบาล ฉลาดซื้อ” มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอาชีพ มารยาทและจริยธรรมในการทำการค้า การสื่อสารที่ดีรวมถึงการตัดสินใจในการเลือกซื้อของด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เด็กๆ สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน

เด็กๆ จะได้เล่นบทบาทสมมติเป็นพ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื้อ สินค้าที่ขายในกิจกรรม มีทั้ง ขนมหวาน ไอศครีม น้ำปั่น เฟรนฟรายด์ ไปจนถึงของเล่นต่างๆ มากกกว่า 20 ร้าน ที่เป็นร้านของผู้ปกครองและร้านของนักเรียนระดับอนุบาล 2 – 3 ที่นำสินค้ามาขายในราคา 1-3 บาท เพื่อให้ง่ายต่อการซื้อ-ขายสำหรับเด็กๆ

กิจกรรมนี้เป็นการต่อยอดการเรียนรู้เรื่องอาชีพจากในห้องเรียน เป็นตัวอย่างของอาชีพค้าขาย เด็กๆ จะได้รับประสบการณ์ทดลองเป็นพ่อค้า แม่ค้า ความมีคุณธรรมในอาชีพ ไม่ค้ากำไรเกินควร การสื่อสารที่ดี พูดจาไพเราะ โดยแบ่งการเรียนรู้ไปตามความเหมาะสมในช่วงวัย

นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 จะเป็นผู้ซื้ออย่างเดียว ครูจะให้นำเงินมาคนละ 10 บาท ส่วนเด็กชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 จะเป็นทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ครูจะให้นำเงินมาคนละ 20 บาท ในจำนวนเงินเท่านี้ครูต้องการให้เด็กๆ รู้จักคิดก่อนซื้อและตัดสินใจเลือกของด้วยตนเอง เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจที่มีโอกาสบริหารจัดการเงินได้ด้วยตนเอง กิจกรรมนี้เราจะเห็นถึงทักษะของเด็กแต่ละคนในการซื้อเลือกของ การต่อรอง การแบ่งปัน เด็กสามารถวิเคราะห์ได้ว่าของร้านไหนขายดี ขายไม่ดี และยังเห็นว่าผู้ปกครองให้ความใส่ใจในกิจกรรมของโรงเรียนอย่างไรจากการเตรียมความพร้อมให้ลูก

หลังจากจบกิจกรรมครูได้มีการสอบถามใช้เงินของนักเรียนระดับอนุบาล 2 ในกลุ่มนักเรียนที่ใช้เงินไม่หมด เด็กๆ ให้คำตอบมมาหลายเหตุผลด้วยกัน เช่น ใช้เงินไม่ทันเพราะใช้เวลาไปกับการนั่งรับประทานขนม/นำเงินมามากไปเพราะของมีราคาถูก/เกรงว่าจะนำของที่ซื้อมากลับบ้านไม่หมด/ต้องการเก็บเงินไปให้คุณแม่ดู ไปจนถึงเหตุผลที่น่ารักๆ เช่น ต้องการนำเงินไปหยอดกระปุกหรือซื้อเฉพาะของที่จำเป็นเพราะต้องการประหยัดเงินไว้ เป็นต้น

ผู้ปกครอง ให้ความเห็นในกิจกรรมนี้ว่า เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ช่วยฝึกเรื่องกล้าแสดงออก กระตุ้นให้ฝึกคิดตัดสินใจ รู้จักการปฏิบัติตนเมื่อพบคนแปลกหน้า ที่สำคัญคือได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ทุกวันเด็กๆ จะอยู่แต่กับพ่อและแม่ พอเจอคนแปลกหน้าจะทำตัวไม่ถูก ในสังคมเมืองส่วนใหญ่พ่อแม่จะร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนน้อยลง เราอยากเห็นการช่วยเหลือสังคม การมาร่วมกิจกรรมทำให้ผู้ปกครองรู้จักกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นในสังคมไทย

กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล ฉลาดซื้อ จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนตัวน้อยได้เป็นอย่างดี