380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510   โทรศัพท์ : 0-2915-5390-2 โทรสาร : 0-2915-5501
E-mail : info@satitpattana.ac.th